အျမန္လမ္းတြင္ Surf ကားေနာက္ဘီးက်ြတ္ထြက္ (၃) ဦးေသဆံုး၊ သံဃာ (၁) ပါးပ်ံလြန္ေတာ္မူ

2019-08-25 10:50:08


အျမန္လမ္းတြင္ Surf ကားေနာက္ဘီးက်ြတ္ထြက္ (၃) ဦးေသဆံုး၊ သံဃာ (၁) ပါးပ်ံလြန္ေတာ္မူ

ၾသဂုတ္လ(၂၅) ရက္ေန ့နံနက္(၀၄း၁၅) နာရီခ်ိန္. ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္. ၁၇၀/၆-၁၇၀/၇ အၾကားတြင္ယာဥ္ေမာင္းကိုဝင္းေက်ာ္မိုး(၂၁)ႏွစ္. ဒိုက္ဦးျမိဳ႔ေနသူေမာင္းႏွင္လာသည့္ ယာဥ္အမွတ္ 9G/—- surf ခဲေရာင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္္သည္ေနာက္ဘီးျပဳတ္ထြက္ၿပီး လမ္းေဘးေျမသားလမ္းေပၚပက္လက္လန္တိမ္းေမွာက္ခဲ႔ပါသည္။
ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေပၚပါက်ား(၄)ဦးသံဃာ(၂)ပါးအနက္.. က်ား(၃)ဦးေသဆုံး သံဃာ(၁) ပါး ပ်ံလြန္သြားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္သံဃာ(၁)ပါးတို့မွာဒဏ္ရာမရရွိသျဖင့္. အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ ့သာဂရ စခန္း မွတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားနွင့္အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ ့မ်ား. ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။


အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူးရံုး