ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၆၉ ဦးကုိ ယူနန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

2019-08-25 10:54:37


ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၆၉ ဦးကုိ ယူနန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က “ဝ” ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေရး ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၆၉ ဦးကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း UWSA ရဲ႕လား႐ႈိး ဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ဦးညီရမ္းက ေျပာပါတယ္။


ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ဳိးစုံ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၆၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာ ငါးရက္ ေလာက္ရွိေနၿပီး ၂၂ ရက္ေန႔မွသာ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညီရမ္းက ေျပာပါတယ္။


ရွမ္းျပည္နယ္”ဝ” ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွာ တရားဝင္ေနထိုင္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ေထာင္ဂဏန္းထိ ရွိေနၿပီး စာရင္းအတိအက်ကိုေတာ့ မသိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေနထုိင္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြထဲမွာ တရားဝင္ေနထုိင္သူေတြ ရွိသလုိ တရားမဝင္ေနထုိင္သူေတြလည္း ရွိေနေၾကာင္းေျပာပါတယ္။