အစုိးရသိေစရန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေနျပည္ေတာ္ထိ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚ(ရုပ္သံ)

2019-08-25 14:55:28


အစုိးရသိေစရန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေနျပည္ေတာ္ထိ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚ(ရုပ္သံ)

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦးတုိ႔အား ျပည္သူ အားကိုးမရသည္ကို အစုိးရသိေစရန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေနျပည္ေတာ္ထိ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚ


ၾသဂုတ္(၂၅)AlinnMyay(အလင္းေျမ)


ပဲခူးျမိဳ႕ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ လြန္ခဲ့ေသာ(၃)နွစ္ေက်ာ္အမွဳတစ္ခု၏ အမွန္တရားတစ္ခုကုိလစ္လ်ဴရွဳထားသည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦးနွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားနစ္နာတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ အားကုိး၍မရေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သိရွိရန္အတြက္ပဲခူးျမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္အထိ ဒုတိယအၾကိမ္ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵေဖာ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
ပဲခူးျမိဳ႕မွွၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွွ စတင္ထြက္ခြါလာခ့ဲရာ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႕က ေတာင္ငူျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွွိျပီ ေတာင္ငူျမိဳ႕မွာ ညအိပ္ေခတၲနားျပီး ျသဂုတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔၊နံနက္(၈)နာရီအခ်ိန္၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕ ခေပါင္းတံတားမွ စတင္ျပီး ေတာင္ငူျမိဳ႕ မင္းၾကီးညိဳ ရုပ္ထု ရင္ျပင္တြင္ ခတၲ ေဟာေျပာျပီး ေနျပည္ေတာ္ ထိလမ္းေလ်ွာက္ဆက္လက္ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ခ့ဲသည္။


ပဲခူးျမိဳ႕ဥႆျမိဳ႕သစ္၊ရပ္ကြက္ၾကီး(၂)ေနေဒၚသဥၨာေမာင္ေမာင္မွ သူမ၏အမွဳ တြင္တလဲြေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပန္းလွိဳင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ပထမေထြ/အုပ္ကစစ္ေဆးစဥ္ျပစ္မွဳ(၃)ခ်က္ရွိသည္ဟုဆုိကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးမွျဖဳတ္ခဲ့ျပီး၊ (၃)လအျကာတြင္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦး၏ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့ သည့္အေပၚကန္႔ကြက္ရွဳတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ ၎ကုိေထာက္ခံေသာေဒသခံ(၅)ဦးနွင့္ ဗီနုိင္းမ်ားကုိင္ကာ ေနျပည္ေတာ္အထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ့ဲတာလည္းျဖစ္သည္။


ေဒၚသဥၨာေမာင္ေမာင္မွ ၎၏နစ္နာခ်က္နွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေပးဖုိ႔အတြက္၂၀၁၇ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္လည္း ပဲခူးျမိဳ႕မွေနျပည္ေတာ္၊သမၼတအိမ္ေတာ္ထိခ်ီတက္ျပီး၊သမၼတနွင့္ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္းခ့ဲရာ မရခ့ဲေၾကာင္းလဲသိရသည္။
ပဲခူးခရုိင္တရားရုံး၌၂၀၁၆ခုနွစ္၊ေမလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေငြရလုိမွဳတြင္တရားလုိမွတရားျပိဳင္ေဒၚသဥၨာေမာင္ေမာင္တုိ့ ၏ တရားမၾကီးအမွဳအမွတ္(၄၄)တြင္ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀)အားနွစ္ဦးသေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိထားေသာေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မွာ စာခ်ဳပ္အလြတ္အား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွကာယကံရွင္ေဒၚသဥၨာေမာင္ေမာင္၏ေနာက္ကြယ္၌ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အေပၚ အမွန္ တရားေဖာ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ အမွဳျဖစ္ေနသည့္(၃)နွစ္တာကာလအတြင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္တုိ႔ထံ တုိင္စာ(၈)ႀကိမ္ထိေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။