မူလတန္း သင္႐ိုးသစ္အတန္းမ်ားကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္မဟုတ္ဘဲ အလယ္တန္း သင္႐ိုးသစ္တန္းအား စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္

2019-09-18 13:37:55


မူလတန္း သင္႐ိုးသစ္အတန္းမ်ားကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္မဟုတ္ဘဲ အလယ္တန္း သင္႐ိုးသစ္တန္းအား စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္

မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္အတန္းမ်ားကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္မဟုတ္ဘဲ အလယ္တန္း သင္႐ိုးသစ္တန္းကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးသြားမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကား သည္။


မူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးသစ္အတန္း မ်ားျဖစ္ေသာ KG ၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း ႏွင့္ တတိယတန္းတို႔တြင္ စာသင္ခန္းတြင္း အကဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားသည္။အလယ္တန္းအဆင့္ ဆ႒မတန္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးရာတြင္ စာေပဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထဝီ၊ သိပၸံ၊ သမိုင္း တို႔ကို တတ္ေျမာက္မႈစာေမးပြဲ စစ္ေဆးအကဲ ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာမ်ားျဖစ္ေသာ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္း က်င္စရာ၊ ကာယပညာ၊ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ) တို႔ကို Performance Based Assessment ျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။


“ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးက Performance Based နဲ႔သြားမွာ။ စာေမးပြဲကို ေမးခြန္းေတြထုတ္ၿပီး မစစ္ဘူး။ ဥပမာ ပန္းခ်ီဆြဲထားရင္ ဆြဲထား တာကိုၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္မွာ”ဟု အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကို ေလးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။က်န္သင္႐ိုးေဟာင္း အတန္းမ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္း သင္ၾကားၿပီး စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးမည္ဟု သိရသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းကို ေလးႀကိမ္ က်င္းပရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားသည္။အခန္းဆုံးစစ္ေဆးျခင္းကို ဇူလိုင္ သို႔မဟုတ္ ၾသဂုတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲတစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အခန္းဆုံးစစ္ေဆးျခင္း တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ႏွစ္ဆုံးစာေမးပြဲကို မတ္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ပထမအပတ္ တြင္ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး ၂၅ မွတ္ဖိုး စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။


ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ KG ၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္းႏွင့္ ဆ႒မတန္းတို႔ကို သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကိုးသန္းေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


Credit-EMG