ညီအစ္ကိုခ်င္းရန္ျဖစ္ရာ ပုဆိန္ျဖင့္ လိုက္လံခုတ္ရာမွ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုး

2019-09-19 20:12:36


ညီအစ္ကိုခ်င္းရန္ျဖစ္ရာ ပုဆိန္ျဖင့္ လိုက္လံခုတ္ရာမွ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုး

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ အလယ္ကြ်န္းနယ္ေျမ၊ ပါရမီ(၂)ရပ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔က ညီအစ္ကိုခ်င္းရန္ျဖစ္ရာ အစ္ကိုျဖစ္သူေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။


ပါရမီ(၂)ရပ္၊ ဂႏၶာမာ ၁ လမ္းတြင္ေနထိုင္တဲ့ ျမတ္ထြန္း (၂၅)နွစ္၊ က အရက္ေသစာေသာက္စားၿပီး ညီျဖစ္သူ လျပည့္ (၂၃)နွစ္၊အား ပုဆိန္ျဖင့္ လိုက္လံခုတ္ရာမွ သံပိုက္ျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံရာ အစ္ကိုျဖစ္သူရဲ႕ ဦးေခါင္းတြင္ ေပါက္ၿပဲဒါဏ္ရာရရွိၿပီးခ်မ္းေျမ႕က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳယာဥ္ျဖင့္ ၿမိတ္ေဆးရံုႀကီးသို႔တင္ပို႔ေပမယ့္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၊နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူျမတ္ထြန္းမွာ ရရွိဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။