ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ေစ်းဝယ္စင္တာရွိ တီဗီေၾကာ္ျငာတြင္ အျပာကားမွားယြင္းျပသမိ

2019-09-19 21:12:52


ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ေစ်းဝယ္စင္တာရွိ တီဗီေၾကာ္ျငာတြင္ အျပာကားမွားယြင္းျပသမိ

တ႐ုတ္နိုင္ငံ နင္ဘိုၿမိဳ႕က ေစ်းဝယ္စင္တာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အႀကီးစား႐ုပ္သံ စခရင္ဆိုင္းဘုတ္တြင္ ညစ္ညမ္းအျပာကားကို မွားယြင္းျပသမိခဲ့သည့္အတြက္ အနီးနားရွိလူအားလုံး အံ့ၾသမွင္သက္မိကုန္ၾကသည္။


ဆိုင္းဘုတ္လုပ္သားက ေၾကာ္ျငာအတြက္ စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ရန္ သူ၏ အိမ္ေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယိုကို ဖြင့္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပင္ခဏသြားစဥ္ ကြန္ပ်ဴတာမွ အလိုေလ်ာက္ျပသစနစ္ (AutoPlay) ျဖစ္ကာ သူ၏ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္ထားေသာ ညစ္ညမ္းအျပာကားကို ဆက္လက္ ျပသမိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ရင္က်ိဳးရဲဌါနသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူ ဆိုင္းဘုတ္လုပ္သားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးလွ်က္ရွိသည္။


လမ္းေပၚမွေန၍ ၾကည့္ရႈခဲ့ရသူမ်ားကေတာ့ ဟာသတစ္ခုကို ေတြ႕ရသည္အလား ရယ္ေမာအံ့ၾသလွ်က္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး မၾကာေသးမီက အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသးသည္။


သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ မွားယြင္းျပသခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ ကြန္ပ်ဴတာ လုံၿခဳံေရးစနစ္ထဲသို႔ ခိုးဝင္ေရာက္ကာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
credit – popolay