စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပ်ပါ လမ်းကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်မိခဲ့ပြီး ဆရာမလေး သေဆုံး

2019-10-16 21:37:15


စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပ်ပါ လမ်းကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်မိခဲ့ပြီး ဆရာမလေး သေဆုံး

စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပ်ပါ လမ်းကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်မိခဲ့ပြီး ဆရာမလေး သေဆုံး


စတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ် ပါဗျာ။ မနက်ကဆရာမလေးပါ။ တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာမရယ်