အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ အသက် ၇၀ ဆရာမကြီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်

2019-12-03 09:52:53


အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ အသက် ၇၀ ဆရာမကြီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်

အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ အသက် ၇၀ ဆရာမကြီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်