ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပေးတဲ့ မက်ဆေ့ ကိုဘာသာပြန်ခြင်း


ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပေးတဲ့ မက်ဆေ့ ကိုဘာသာပြန်ခြင်း

ငတ်သေချင်သေပါစေ၊ ဆေးဝါးမရှိလို့ လဲကျဆုံးပါးရင်ဆုံးပါးပါစေ.စစ်မိစ္ဆာတို့အသက်ဆက်ပေးမှအသက်ရှင်ရမည်ဆိုလျှင်..မရှင်သန်လို။ပြည်သူ၏မတ်ေတာတရားဖွငျ့သာ ငါ့ဘဝကိုအသက်ဆက်လိုသည်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်ချင်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်မိစ္ဆာများကို ရန်ငါပြတ်သွားပြီလား။