တကာမေတြနဲ ့ကာမဆက္ဆံေနခဲ့တာေပၚသြားခဲ့လို ့ဦးဇင္း ဂ်ဴလီယမ္ လူ၀တ္လဲခဲ့

2019-08-10 18:19:47


တကာမေတြနဲ ့ကာမဆက္ဆံေနခဲ့တာေပၚသြားခဲ့လို ့ဦးဇင္း ဂ်ဴလီယမ္ လူ၀တ္လဲခဲ့

ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဟာင္ေဆာင္ ေဒသ မွာ သနာျပဳေနတဲ့ ကေနဒါ နိုင္ငံသား ဦးဇင္း ဂ်ဳးလီယမ္ဟာ ဒီကေန ့ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန ့ မနက္ပိုင္းမွာ မဲေဟာင္ေဆာင္ သံဃာ့ နာရက ဆရာေတာ္ေတြထံမွာ အမွားကို၀န္ခံျပီး ရဟန္းဘ၀ကေန လူ၀တ္လဲခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဦးဇင္း ဂ်ဴလီယမ္ဟာ တကာမေတြနဲ ့ ေမထုန္မွီ ကာမဆက္ဆံေနcခဲ့တာေပၚသြားခဲ့လို ့ လူ၀တ္လဲခဲ့ရတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Social Action for Children and Women – SAW