အိမ္ာေမြးေၾကာင္ရဲ႕သန္းက ကုိက္တာေၾကာင့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသဆုံး

2019-08-10 18:47:43


အိမ္ာေမြးေၾကာင္ရဲ႕သန္းက ကုိက္တာေၾကာင့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေသဆုံး

သနားလုိ႔ ကူညီလုိက္ေပမဲ့လည္း တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကုိယ့္ကုိ ျပန္ၿပီ ဒုကၡေရာက္ေစႏုိင္တာ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ထုိင္းႏုိင္ငံက ဆူနီဆာ (Sunisa) လုိ႔ ေခၚတဲ့ (၁၆) ႏွစ္အရြယ္ မိန္ကေလးဟာ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ေႀကာင္ေတြကုိ သနားလုိ႔ အစားေကြ်းၿပီး ေမြးခဲ့ေပမဲ့လည္း ေႀကာင္သန္း အကုိက္ခံရလုိ႔ ေသခဲ့ရပါတယ္။


အဘြားျဖစ္သူက ဆူနီဆာဟာ အိမ္မွာ ေမြးထားတဲ့ ေႀကာင္သန္းက ကုိက္တဲ့ အတြက္ေႀကာင့္ ေသရတာပါလုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ေႀကာင္သန္း အကုိက္ခံရၿပီးေနာက္မွာ ဆူနီဆာဟာ ခႏၱာကုိယ္မွာ ယားယံတာ၊ အနာေပါက္တာ၊ ခႏၡာကုိယ္ တစ္ခုလုံး ပြေရာင္တာ၊ ဖ်ားနာတာတုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။