ယောကျ်ားအိတ်ထဲမှာ ကွန်ဒုံဆောင်ထားတာတွ့ရင် ထကလိုက်ပါလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း

2020-02-17 20:37:29


ယောကျ်ားအိတ်ထဲမှာ ကွန်ဒုံဆောင်ထားတာတွ့ရင် ထကလိုက်ပါလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း

ယောကျ်ားအိတ်ထဲမှာ ကွန်ဒုံဆောင်ထားတာတွ့ရင် ထကလိုက်ပါလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း


သုံးနေသမျှကာလ သူဟာ အသိဉာဏ်ရှိနေပါသေးတယ်လို့မှတ်နော်

 

မသုံးတော့မှာ မတွေ့တော့မှာပဲ စိတ်ပူပါ